Solar Boulevard™ is een totaalconcept voor monitoring van operationele zon-PV systemen. Dankzij Solar Boulevard™ verkrijgt u online inzicht in de dagelijkse performance van uw zonnepanelen systeem.

De nieuwe standaard in zonnepanelen monitoring

Op basis van alle automatisch verzamelde meetgegevens, berekent Solar Boulevard™ per systeem dagelijks of de gerealiseerde opbrengst niet uit de toon valt bij het gewogen gemiddelde van alle aangemelde systemen. Bij de berekening van dit gemiddelde wordt zorgvuldig rekening gehouden met de capaciteit van iedere individuele installatie, de hellingshoek waaronder deze ter plaatse is gemonteerd, schaduwvorming en de afwijking ten opzichte van de optimale zuid-oriëntatie.

Door dagelijks op Solar Boulevard™ in te loggen, kunnen wij bekijken welke systemen substantieel minder presteren dan het gewogen gemiddelde. Solar Boulevard™ voorziet slecht presterende systemen van rode vlaggetjes ten teken dat hiermee mogelijk wat aan de hand is. Hiermee kunnen acute systeemstoringen door ons binnen 1 dag worden onderkend en kunnen wij in uw belang tijdig actie ondernemen.
Door verzameling en presentatie van de opbrengsten van ieder zonnepanelen systeem over langere periodes, kunnen ook minder opvallende tekortkomingen als matig functionerende panelen en/of strings tijdig worden gesignaleerd. Hiermee kunnen wij u behoeden voor sluipend opbrengstverlies op de langere termijn.

BEKIJK HIER DE DEMO

Totale ontzorging met Solar Boulevard™

• Toepasbaar op alle type installaties.
• 24/7 monitoring van door de leverancier aangemelde systemen.
• Intelligente prestatiemeting via dagelijkse weging en vergelijking van individuele systemen met de totale installed base.
• Gebruikersvriendelijke user-interface die de door Solar Boulevard ™ verzamelde en verwerkte informatie op een voor eigenaar begrijpelijke wijze presenteert.
• Een voor u uitgebreid overzicht van veel gestelde vragen plus aanvullende mogelijkheid om via een email vragen aan ons te stellen.
• Automatische aanlevering en publicatie van nieuws en interessante links inzake zonne-energie.
• Mogelijkheid voor leveranciers om in het kader van een langlopende garantieregeling een dagelijks ‘lijntje’ met alle klanten te behouden.
• Gedeelde monitoring van de prestaties van geleverde systemen geeft ons en u een mogelijkheid en logische ingang om op gezette tijden weer een keer contact met elkaar op te nemen.

Offerte Zonne energie installatie

4greenenergy2 4solar energy 2 Energielabel -voor-panden Gratis zonnepanelen Groengas PV HrWooncomfort Met de Zon Warmtepomp 4GE2 PV Platen 4 solarenergy 2 PV panelen biobrandstoffen Photo voltage Re-source Solar SDE 2012 SDE+ Solar-Log Monitioring NIEUWE SUBSIDIEPOT ZONNE-ENERGIE ZAL WEDEROM BINNE Zon energie installatie PV installatie aardwarmte achtergrond biogas goedkoopste zonne-energie installatie biogas advies groenestroom Photo voltage panelen biogas-international ch4 foto voltage groene stroom solar cellen garanties Warmtepomp goedkoopste zonnepanelen alex-wittendorp photovoltage groene energie historie kyoto-protocol links biogas auto monitoring natuurstroom zonenergie nieuws omvormers SMA Monitoring snelle-ontwikkeling zonnepanelen solar energie Zonnepanelen kopen solar installatie zonnecellen subsidie groengas subsidies wattpiek zonne-energie solar panelen zonne-energie algemeen systeemkeuze installatie zonnepanelen opbouw PV-installatie Montagesystemen Architecten soorten zonnepanelen aannemers inventor omvormer Monitoring en bewaking particulieren Zonnepanelen/PV cellen complete zonnepanelen systeem Financiering van uw zonnepanelen zonne-enerie zakelijk hoe werken zonnepanelen onderhoud van zonnepanelen Zonnepanelen prijs subsidie op zonnepanelen Solar Boulevard Fiscaal voordeel op PV installatie Sanyo HIT Technologie projectbemiddeling Solar-Log Monitoring bedrijven zonnepanelen prijs PV Prive overheid zonnepanelen voor agrariers partnership installateurs zonnepanelen verzekeren Mastervolt omvormers Dakdekkers producten zonnepanelen installatie Totaaloplossing Warmtepomp zonnepanelen Energielabel Canadian Solar Senersun Yingli Solar Aardwarmte Sanyo /Parasonic zonnepanelen Omvormers | Inventor SMA omvormers KOSTAL omvormers Zonnepanelen Rendement SolarNRG montage Gesloten bronsysteem Lorenz Montagesystemen