Systeemkeuze

Om het hoogst mogelijke rendement uit een zonnestroomsysteem te halen moet er rekening worden gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de totale opbrengsten. Solarstream helpt u graag met het zoeken naar de best mogelijke oplossing specifiek voor uw situatie. Op basis van de door u verstrekte gegevens gaan wij aan de slag. Hieronder wordt beknopt beschreven welke aspecten, rondom het toepassen van zonnestroomsystemen als bouwelementen, wij in ogenschouw nemen bij het bepalen van het beste systeem voor u.
Helling en oriëntatie
Panelen kunnen worden geplaatst op platte en hellende daken. Met behulp van een instralingsschijf is voor elke dakhelling en oriëntatie eenvoudig te bepalen hoeveel de maximaal mogelijke instraling op jaarbasis is. Hoe meer instraling, hoe hoger het rendement is van uw zonnestroomsysteem.

Bij een hellling van 36 graden en een oriëntatie van vijf graden west ten opzichte van zuid ontvangt het systeem de maximale instraling (Ruim 1100 kWh/m2, per jaar). In de regel is de minimale instralingseis negentig procent. Om tenminste negentig procent van de maximale instraling te ontvangen, mag de oriëntatie van een dak variëren tussen twintig en vijftig graden.

Beschaduwing

Door beschaduwing van zonnepanelen vermindert de elektriciteitsproductie van het zonne-energiesysteem. De maximaal haalbare instraling kan worden belemmerd door obstakels zoals bomen en naastliggende gebouwen die schaduw geven op de zonnepanelen. De zonnepanelen in een zonnestroomsysteem zijn elektrisch aan elkaar gekoppeld. Wanneer een klein deel van de panelen beschaduwd wordt of minder licht ontvangt door vervuiling of een andere oriëntatie, produceren panelen die hiermee verbonden zijn minder elektriciteit. Dit heeft ook effect op de rest van de panelen in het zonnestroomsysteem die niet beschaduwd zijn. Ook deze panelen zullen gezamenlijk wat minder elektriciteit gaan produceren.


 

Verdeling van het zonaanbod in Nederland.
De waarden zijn uitgedrukt in kWh/m2

Verschillen in de intensiteit van het opvallende licht kunnen veroorzaakt worden door:
- verschillende oriëntatie van delen van het systeem
- gedeeltelijke beschaduwing door objecten in de omgeving
- ongelijkmatige vervuiling zoals mosranden, bladeren of vogeluitwerpselen.Waarom mag er geen schaduw op de zonnepanelen vallen?
Zonnestroomsystemen mogen niet beschaduwd worden, vooral niet met scherpe slagschaduw, bijvoorbeeld van objecten dicht in de buurt zoals dakdoorvoeren, dakkapellen enz. Maar waarom eigenlijk niet?

Een zonnepaneel bestaat uit een aantal zonnecellen die in serie zijn geschakeld. Als er op een zonnecel licht valt, gaat een stroom lopen. Vanweg de serieschakeling moet de stroom alle cellen passeren. Valt er geen licht op een cel, dan reageert deze als een weerstand. Een scherpe slagschaduw kan ervoor zorgen dat een of enkele cellen geen licht ontvangen, terwijl de rest van de cellen bloot staan aan de volle zon. De beschaduwde cel(len) kan/kunnen geen stroom doorlaten, waardoor niet alleen de opbrengst van de beschaduwde cel(len), maar ook de opbrengst van het hele paneel verloren gaat.

Daarnaast speelt nog een tweede effect mee: in de beschaduwde cel, die een weerstand in de keten vormt, wordt de stroom die in de rest van de serie wordt opgewekt, omgezet in warmte. Een beschaduwde cel wordt daardoor warmer dan de rest van het paneel: dit wordt het 'hot-spot'-effect genoemd. Het temperatuurverschil tussen cellen kan oplopen tot tientallen graden, wat leidt tot mechanische spanning in het materiaal dat een negatief effect heeft op de levensduur van het zonnepaneel.

Maatvoering en oppervlakte
Uiteraard bepaalt de maatvoering van een zonnepaneel en de beschikbare oppervalkte mede het aantal panelen dat mogelijk is in uw situatie. Bij een hellend dak wordt rekening gehouden met afstanden vanaf de goot en nok van het dak, dit is meestal 1 dakpan. Worden de panelen geplaatst op een plat dak, dan moeten de panelen ten minste net zo ver verwijderd zijn van de dakrand als de paneel hoog is. Is het hoogste punt van de paneel bijvoorbeeld 50cm, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50cm zijn.


In het rapport zonne energie voor consumenten [5.040 KB] vind u uitgebreide informatie.

 

Offerte Zonne energie installatie

4greenenergy2 4solar energy 2 Energielabel -voor-panden Gratis zonnepanelen Groengas PV HrWooncomfort Met de Zon Warmtepomp 4GE2 PV Platen 4 solarenergy 2 PV panelen biobrandstoffen Photo voltage Re-source Solar SDE 2012 SDE+ Solar-Log Monitioring NIEUWE SUBSIDIEPOT ZONNE-ENERGIE ZAL WEDEROM BINNE Zon energie installatie PV installatie aardwarmte achtergrond biogas goedkoopste zonne-energie installatie biogas advies groenestroom Photo voltage panelen biogas-international ch4 foto voltage groene stroom solar cellen garanties Warmtepomp goedkoopste zonnepanelen alex-wittendorp photovoltage groene energie historie kyoto-protocol links biogas auto monitoring natuurstroom zonenergie nieuws omvormers SMA Monitoring snelle-ontwikkeling zonnepanelen solar energie Zonnepanelen kopen solar installatie zonnecellen subsidie groengas subsidies wattpiek zonne-energie solar panelen zonne-energie algemeen systeemkeuze installatie zonnepanelen opbouw PV-installatie Montagesystemen Architecten soorten zonnepanelen aannemers inventor omvormer Monitoring en bewaking particulieren Zonnepanelen/PV cellen complete zonnepanelen systeem Financiering van uw zonnepanelen zonne-enerie zakelijk hoe werken zonnepanelen onderhoud van zonnepanelen Zonnepanelen prijs subsidie op zonnepanelen Solar Boulevard Fiscaal voordeel op PV installatie Sanyo HIT Technologie projectbemiddeling Solar-Log Monitoring bedrijven zonnepanelen prijs PV Prive overheid zonnepanelen voor agrariers partnership installateurs zonnepanelen verzekeren Mastervolt omvormers Dakdekkers producten zonnepanelen installatie Totaaloplossing Warmtepomp zonnepanelen Energielabel Canadian Solar Senersun Yingli Solar Aardwarmte Sanyo /Parasonic zonnepanelen Omvormers | Inventor SMA omvormers KOSTAL omvormers Zonnepanelen Rendement SolarNRG montage Gesloten bronsysteem Lorenz Montagesystemen