Kies voor pv-zonnecellen

Voor niets gaat de zon op!
Het milieubewust omgaan met de natuur is een rendabele investering.

We merken allemaal de steeds meer toenemende bezorgdheid voor het milieu en de klimaatverandering. Wij bieden een oplossing in de ontwikkeling van de sector duurzame energie. De energiebronnen die hiervoor worden gebruikt zijn kosteloos en onuitputtelijk en kunnen worden toegepast voor een onbeperkte duur. Deze bronnen zijn niet vervuilend en hun verbruik heeft weinig of geen ecologische impact. Een ander voordeel is dat ze een decentrale productie-eenheid vormen: kleinere vermogen die lokaal wordt opgewekt.

Europa
Om de klimaatsverandering wereldwijd tot 2oC te beperken, voerde de Europese Commissie een aantal nationale maatregelen in. In het nieuwe plan "Energie en klimaatsverandering" van januari 2007 stelde de Commissie voor om het aandeel hernieuwbare energie op Europese schaal vast te leggen op 20% van het globale verbruik in de EU tegen 2020. Teneinde deze doelen te bereiken ondersteunen de lidstaten, de regio's en zelfs provincies en gemeentes de productie van zonnestroom.

Nederland

In Nederland bedraagt het aandeel verbruikte elektriciteit dat afkomstig is van duurzame energiebronnen slechts 3,4%. De doelstelling die tegen 2010 moest worden bereikt, is 8% elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen in het bruto elektriciteitsverbruik.

4SolarEnergy2

Ook wij dragen bij aan de doelstelling om 20% elektriciteitsproductie vanuit duurzame bronnen in 2020 te bereiken. De voordelen van zonnestroom zijn talrijk. De installatie van een zonnestroompakket is redelijk eenvoudig en vereist slechts eenvoudig onderhoud.


Hier rapport [5.040 KB] Zonne-energie voor consumenten

 

10 redenen om te kiezen voor zonnestroom van 4SolarEnergy2 zijn:

1. Zonnestroom biedt zekerheid: zonne-energie is onbeperkt en overal aanwezig, het potentieel beslaat vele malen de wereldwijde energiebehoefte!
2. Zonnestroomsystemen worden door de overheid gestimuleerd en zijn winstgevend.
3. Het betreft een rendabele, milieuvriendelijke en schone energiebron. Er worden geen fossiel brandstoffen gebruikt, er ontstaan geen CO2- of andere milieubelastende emissies.
4. Na ingebruikname van de installatie is er nauwelijks onderhoud nodig. Het systeem is duurzaam en onderhoudsarm.
5. Zonnestroomsystemen hebben een jarenlange opbrengstgarantie en verdienen zich snel terug. 3 tot 7 jaarv terug verdientijd
6. Opwekking van stroom geschiedt decentraal en is derhalve niet afhankelijk van conventionele energiecentrales.
7. Zonnestroom stimuleert het energiebewustzijn - zo heeft het opwekken van eigen stroom op het dak een matigende invloed op ons stroomverbruik.
8. Zonnestroom bevordert de kwaliteit van het leven; het geeft simpelweg een voldaan gevoel om schone stroom op te wekken zonder de omgeving te belasten.
9. Iedereen kan zonnestroom produceren - op elk dak, op elk oppervlak.
10. De zon is een vriendelijke energiebron. In het noorden of zuiden, voor arm of rijk, de zon is er voor iedereen. Het opwekken van zonne-energie leidt niet tot oorlogen, zoals wel het geval is bij winning van olie, uranium of steenkool.

Offerte Zonne energie installatie

4greenenergy2 4solar energy 2 Energielabel -voor-panden Gratis zonnepanelen Groengas PV HrWooncomfort Met de Zon Warmtepomp 4GE2 PV Platen 4 solarenergy 2 PV panelen biobrandstoffen Photo voltage Re-source Solar SDE 2012 SDE+ Solar-Log Monitioring NIEUWE SUBSIDIEPOT ZONNE-ENERGIE ZAL WEDEROM BINNE Zon energie installatie PV installatie aardwarmte achtergrond biogas goedkoopste zonne-energie installatie biogas advies groenestroom Photo voltage panelen biogas-international ch4 foto voltage groene stroom solar cellen garanties Warmtepomp goedkoopste zonnepanelen alex-wittendorp photovoltage groene energie historie kyoto-protocol links biogas auto monitoring natuurstroom zonenergie nieuws omvormers SMA Monitoring snelle-ontwikkeling zonnepanelen solar energie Zonnepanelen kopen solar installatie zonnecellen subsidie groengas subsidies wattpiek zonne-energie solar panelen zonne-energie algemeen systeemkeuze installatie zonnepanelen opbouw PV-installatie Montagesystemen Architecten soorten zonnepanelen aannemers inventor omvormer Monitoring en bewaking particulieren Zonnepanelen/PV cellen complete zonnepanelen systeem Financiering van uw zonnepanelen zonne-enerie zakelijk hoe werken zonnepanelen onderhoud van zonnepanelen Zonnepanelen prijs subsidie op zonnepanelen Solar Boulevard Fiscaal voordeel op PV installatie Sanyo HIT Technologie projectbemiddeling Solar-Log Monitoring bedrijven zonnepanelen prijs PV Prive overheid zonnepanelen voor agrariers partnership installateurs zonnepanelen verzekeren Mastervolt omvormers Dakdekkers producten zonnepanelen installatie Totaaloplossing Warmtepomp zonnepanelen Energielabel Canadian Solar Senersun Yingli Solar Aardwarmte Sanyo /Parasonic zonnepanelen Omvormers | Inventor SMA omvormers KOSTAL omvormers Zonnepanelen Rendement SolarNRG montage Gesloten bronsysteem Lorenz Montagesystemen