Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2012 (SDE+) geopend. Dit initiatief stimuleert de productie van duurzame energie die relatief goedkoop is op te wekken en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.
Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose.In 2012 komen voor het eerst duurzame warmteprojecten in aanmerking voor subsidie, evenals grotere projecten op het gebied van geothermie, zonnethermie en biomassaketels die warmte produceren.


Aangescherpte eisen

SDE+ vervangt de oude subsidieregeling duurzame energieproductie. Voor de regeling, die op 1 juli 2011 voor het eerst is opengegaan, bestaat veel animo. In 2012 wordt de subsidieregeling aangescherpt. Zo krijgen producenten in 2012 voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit (in plaats van de 9 eurocent in 2011). De verscherping van de regels betekent dat er meer duurzame energie kan worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag.


Warmteprojecten

In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de SDE+. Daarnaast kunnen ook warmtekrachtkoppeling op basis van aardwarmte en vergassing voor het eerst meedingen. Dit zijn innovatieve technologieën die nog niet eerder in Nederland zijn gerealiseerd.


Digitale brochure en voorlichtingsfilm

De brochure 'Maak kennis met de SDE+ 2012' [15.625 KB] gaat in op de specifieke kenmerken van de SDE+ in 2012. Naast deze digitale brochure is er ook een voorlichtingsfilm over de SDE 2012 (zie onder).Bovenstaande film gaat in op de uitgangspunten van de regeling. Kijkers maken bovendien kennis met de aanvraagmodule voor de SDE+ in het eLoket van Agentschap NL. Op deze website zijn ook rekenmodules voor de SDE+ 2012 [80 KB] te vinden.