NIEUWE SUBSIDIEPOT ZONNE-ENERGIE ZAL WEDEROM BINNEN 1 DAG LEEG ZIJN

Per 1 juli komt ca. 20 miljoen euro beschikbaar voor een subsidieregeling voor zonnepanelen. Deze pot van 20 miljoen zal naar verwachting binnen 1 dag leeg zijn gezien de grote belangstelling voor zonne-energie en de massale aanvraag van eerdere SDE-subsidies. Het subsidiebedrag is zo laag dat er maar enkele duizenden aanvragers van kunnen profiteren. Het is dus zaak om zodra dit mogelijk is de subsidieaanvraag in te dienen.

Freenergics heeft een speciaal programma ontwikkeld voor alle belangstellenden om alle subsidieformulieren in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen toesturen. De subsidieregeling vloeit voort uit de afspraken in het Haagse Lenteakkoord. Onzeker is of ook in 2013 een subsidie komt omdat tussentijds verkiezingen gehouden worden. De letterlijke tekst in het akkoord is:
"Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (20 mln.). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling wordt het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt."

Vraag snel een passende offerte aan om gebruikte tekunnen maken van de SDE subsidie !

Terug naar Nieuws

Terug naar startpagina