4GREENENERY2

Algemeen

Lid kan men worden door zich aan te melden als lid. Hiervoor dient men entreegeld te betalen. De verschuldigde jaarlijkse contributie en een afdracht per kg, per m3 en per kW aan de coöperatie. Aangezien de coöperatie geen winstoogmerk heeft, zullen de contributies aangepast worden aan de financiële behoefte van de coöperatie.

Bij het lidmaatschap kan het betreffende lid tegen kostprijs gebruik maken van de diensten van de coöperatie. Dit betekent bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, contractopstelling, vermarkting van het product, monitoring, onderhoudsfaciliteiten en subsidie-aanvragen. De coöperatie beschikt over een aantal bedrijven die deze vormen van dienstverlening tegen een gereduceerd tarief kunnen aanbieden.